Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov

Již 31 let se výtvarníci v Trutnově organizují. Pěkná řádka let. V podstatě jedna generace. Bezprostředně po roce 1990 se zdálo, že spolky a jiná sdružení mají tak trochu odzvoněno, jelikož spolu s euforií svobodou a nadějí přišel také individualismus: stav mysli neslučitelný se spolkovým režimem a tedy i jakési síto. Nástrahám nové doby odolala skupina výtvarníků, jimž na srdci ležela hlavně prosperita nově vzniklého spoklu, výtvarný růst a v neposlední řadě i rozvíjení společného aktivního života. Řeč je o Sdružení amatérských výtvarníků, později přejmenovaných na Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov.


V našich řadách se za dobu činnosti spolku vystřídaly desítky Trutnovu blízkých více či méně aktivních výtvarníků. Časem se vytvořila pestrá mozaika výtvarných žánrů od malby, přes fotografii, dřevěné a kamenné plastiky, keramiku, textilní techniky až po tematické krajky tvořené paličkováním.


Prezentování svých děl na společných či dílčích výstavách se zdaleka nestalo jedinou spolkovou činností. Členové jezdí po výstavách, v rámci tematických tzv. výjezdních zasedání poznávají výtvarné skvosty zanechané minulými generacemi. Konají se pravidelné cyklovýlety, nebo třeb atradiční zimní tzv. "běžkopěšky." Zkrátka spolek spolu spolkově, společně a spokojeně žije.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace